Det er ikke svært,
når man kan det

“Byg­geri er ikke raket­videnskab. Byg­geri er – i bogstavelig for­stand – helt nede på jorden og afhænger af engageret styring, omhyg­gelig plan­læg­ning og en ind­sigt i alle de enkelt­dele, der til sam­men skaber et godt resultat.
Jeg har været bordet rundt som rådgiver, byg­her­re og entre­prenør. Den erfaring investerer jeg i 3L Entreprise A/S for at kunne tilbyde dig en bygge­proces båret af engagement og tro­værdighed. Sam­men kommer vi helt i mål.”

Lars Pedersen ingenioer

Lars Pedersen
Grundlægger af 3L Entreprise A/S
Ingeniør, Bac. Eng., adm. direktør, partner

 

 

 

 

Kunderne siger


logo 270

Lars Møller
Medejer hos SINO
Ejendomsselskab A/S

God sparring og
kommunikation

Hos SINO tilbyder vi attraktive butiks-, kontor- og lagerlokaler i Brøndby, og som aktør i et af hovedstadens vækstområder har vi løbende forskellige typer af opgaver. Vi har arbejdet sammen med Lars Pedersen og 3L Entreprise om to større projekter og nogle mindre opgaver, og det har vi ikke fortrudt.

Det ene var en renoveringsopgave, hvor Lars og 3L hjalp os med at sætte et lejemål i stand efter en fraflyttet lejer og gøre det klar til den kommende lejer, mens det andet var et større, helt ’nøgent’ lejemål, der skulle bygges op fra bunden til en ny kunde.

Lars har bidraget med værdifuld sparring og løsningsorienteret kommunikation i den balancegang, der altid foregår mellem udlejers og lejers interesser. Vi har fået et godt og professionelt input, og opgaverne er blevet ført igennem med sikker hånd.

Det tegner godt for det fortsatte samarbejde.


 

AS KFI Holding

Peter Bank Madsen
Byggechef hos A/S KFI Holding
KFU Arkitekter og Konsulenter

Tillidsfuld og
nytænkende

Jeg har arbejdet sammen med Lars omkring opførelsen af nye supermarkeder og nogle ombygninger, hvor han har stået i spidsen for hoved- eller totalentrepriser – det har vel drejet sig om en 5-6 opgaver i det hele.

Detailbranchen er uhyre dynamisk, hver dag koster penge, og det gælder om at finde nogle samarbejdspartnere, man kan stole på. Det er en tillidssag at lægge ansvaret fra sig, og i den henseende har jeg gode erfaringer med Lars.

Lars har været tillidsfuld og nytænkende på opgaverne, og han forstår at bygge efter manualer, hvor konceptet skal følges ned i de mindste detaljer. Det afholder ham ikke fra at udfordre os på materialer og metoder, hvis det kan give et bedre slutresultat.

Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med Lars.


Nadja Fabricius Cederberg
Ejendomsinspektør og bygningskonstruktør

Spidskompetence
i detailhandel

Lars Pedersen og 3L Entreprise har sans for den særlige dynamik og de store krav til fleksibilitet, der hersker i detailhandelen. Det er langt fra alle, der kan honorere de krav, men jeg ved fra mit nuværende og mit tidligere job, at Lars er den rette mand til det.

Som ejendomsinspektør for en større koncern har jeg senest brugt Lars til at stå for aptering af lejemål samt en større facade og tagrenoveringsopgave. Denne type opgaver overlader jeg gerne til en professionel partner, hvis jeg kan være sikker på, at de bliver løst til punkt og prikke.

Lars og hans folk i 3L har stået for entrepriserne og samtidig varetaget delopgaver som myndighedsbehandling undervejs. Jeg har været fuldt ud tilfreds med resultatet og sætter blandt andet stor pris på, at der undervejs bliver reageret og handlet hurtigt ved forespørgsler.