Kom­pli­ceret byg­geri
gjort enkelt

Samtidig med at kravene til byggeriet skærpes inden for blandt andet miljø, styring og budgettering, stiger kompleks­iteten af bygge­proces­sen også. Byggeri er i dag blevet en meget kom­pli­ceret ud­fordring med mange involverede og stramme dead­lines.

Det gælder for eksempel nybyggeri inden for detailhandelen, hvor det kan koste dyrt i tabt omsætning, hvis åbningen skal udskydes. Det gælder også boligbyggeri, hvis det for eksempel er renovering, der ofte kræver en ekstraordinær grad af logistik.

3L Entreprise skærer igennem med effektiv styring, en forudse­ende allokering af ressour­cerne og løbende opfølgning, så projektet bliver på sporet. Det komplekse bliver enkelt takket være en unik kombination af kom­pe­ten­cer og praktisk erfaring.

Virk­som­heds­fakta

CVR: 29328188

Bank: Handelsbanken, Amailiegade 3, 1256 København K